Werkwijze

Hoe werkt het bij Maarten Koning?

Allereerst maakt u een afspraak met Maarten om op locatie de situatie te bekijken en uw wensen te bespreken. Hier of op kantoor in De Goorn bespreekt u de middelen en mogelijkheden die Ambacht BV en Bouwkundig Ontwerp- & Tekenbureau BV u te bieden hebben.

Dan volgt de ontwerpfase: van schetsontwerp naar definitief ontwerp dat nodig is voor de aanvraag van een Wabo-vergunning (de vroegere bouwaanvraag). Als die is ingediend zorgt Maarten voor een soepele afwikkeling van dit traject. Hij overlegt met bouw- en woningtoezicht en de welstandscommissie.

Als de vergunning is verleend kunt u kiezen voor een externe aannemer, maar uw project kan ook worden uitgevoerd door Ambacht BV. Dit aanneembedrijf is verbonden aan het tekenbureau. Door de korte lijnen tussen ontwerper en uitvoering gaat er minder mis in de communicatie.

Tijdens het proces voert u regelmatig overleg met Maarten om te kijken of alles nog steeds naar wens gaat en of er misschien ergens bijgestuurd moet worden. Zo wordt het teken- en bouwtraject goed in de gaten gehouden en kunnen kosten worden bespaard.

‍Tijdens het proces voert u regelmatig overleg met Maarten om te kijken of alles nog steeds naar wens gaat en of er misschien ergens bijgestuurd moet worden. Zo wordt het teken- en bouwtraject goed in de gaten gehouden en kunnen kosten worden bespaard.

Werkwijze

  • Overleg met opdrachtgever over de wensen.
  • Offerte voor het ontwerp van uw plannen.
  • Inmeten.
  • Het ontwerp: van schets naar definitief ontwerp.
  • De Wabo-vergunning kan aangevraagd.
  • Vergunningverlening en start bouw.

En daarna?

Meestal vraagt de opdrachtgever om tijdens de bouw mee te kijken. ‘Directie voeren’ heet dat. Dat doet Maarten graag, nadat er afspraken over zijn gemaakt. Dit gaat het makkelijkst wanneer Ambacht aannemersbedrijf is ingeschakeld. Ambacht BV bouwt verreweg de meeste projecten van Bouwkundig ontwerp– en tekenbureau Maarten Koning.